September 03 2015 22:07:20
Ana Menü
Hava Durumu
BALIKESIR
Flash Clock
RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA
GENELGE

Sayı : 001-1.738 Tarih: 12.05.2014

Konu : Röntgen Cihazı Kullanımına
Yönelik Belge


DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nin
uygulama birliğinin sağlanması için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nce İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen 07.03.2014 tarih ve 2629984 sayılı
genelgenin 3.maddesinde; özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin röntgen cihazı kullanabileceklerine dair belgelerinin bulunması gerektiğinin yasal bir zorunluluk olduğuna yer verilmektedir.


Fakültelerimizin eğitim müfredatı içerisinde röntgen kullanımına yönelik eğitim
verildiği bilinmektedir.

Bu nedenle 21.04.2014 tarih ve 004.602 sayılı yazımız ile Sağlık Bakanlığı’nca
istenilen söz konusu belge yerine geçecek bir yazının, başvurulması halinde meslektaşlarımıza
verilmesi hususu ekli yazımız ile Dişhekimliği Fakültesi Dekanlıklarına iletilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
A.Tarık İŞMEN
Türk Dişhekimleri BirliğiBALIKESİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI IMPLANTOLOJİ KURSU
BALIKESİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI
IMPLANTOLOJİ KURSU

Alphabio ve Balıkesir Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle düzenlenen Temel İmplantoloji ve İleri İmplantoloji kurslarının 1. Etabı 6 Haziran 2014 Elit Asya Hotel’de başlayacaktır. Sonraki kursların konuları 6 Haziran’da yapılacak ilk İmplantoloji Kursunda sizlerin de önerileriyle belirlenecektir.


Kurs Programı:

1) Tüm İncelikleriyle İmplant Cerrahisi Uygulama Yöntemleri
2) Peri-implantitis Nedenleri, Tedavileri ve Kaçınma Yöntemleri
3) İmplant Planlamasında Radyolojik Değerlendirme
4) Çene Modelleri üzerinde İmplant Uygulama


Konuşmacı Hekim: Periodontoloji Uzmanı Dr. Alper TEMİZTarih: 06.06.2014
Başlangıç Saati: 10.00
Bitiş Saati: 18.00
15. DÖNEM YÖNETİM KURULUMUZ
26-27 Nisan 2014 tarihinde 15. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilen meslektaşlarımız.
15. OLAĞAN GENEL KURUL RAPORLARI
Odamızın 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı

* Faaliyet Raporu
* Denetleme Kurulu Raporu
* 14. Dönem Bilanço
* 14. Dönem Gelir Tablosu
* 15. Dönem Tahmini Bütçe
ACI KAYBIMIZ
Değerli Meslektaşımız Mustafa Kemal Gökmen vefat etmiştir. Cenazesi Çarşamba günü Düzce Akçakoca'da öğle namazında defin edilecektir. Cenazeye katılmak isteyen meslektaşlarımız Bandırma ilçesinden Çarşamba sabah 6 da hareket edilecektir.

Cenazeye Katılım İçin İrtibat: Selçuk Özgüleryüz 0532 487 61 72 266 713 12 60
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMASI
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin uygulamasındaki standardın sağlanabilmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 7/3/2014 tarih ve 64047795/180 sayılı Genelge
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN DİŞ TEDAVİLERİ SERBEST DİŞHEKİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR
Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılıklarına hitaben 17 Mart 2014 tarihinde yayımladığı ekteki genelge ile ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler için belli koşullarda ve belli tedavi kalemlerinde serbest çalışan dişhekimlerinden TDB ücret tarifesine göre hizmet alınabileceğini bildirmiştir.
SAğLIK HAKKINA SAHıP ÇIK !
Sağlık meslek örgütleri tarafından sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ile hasta haklarının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na gönderilmek üzere ;SAğLIK HAKKINA SAHıP ÇIK ! PARAN KADAR SAğLIK DıYEN SıSTEME HAYIR DE, BıR ıMZA DA SEN VER !isimli bir imza kampanyası başlatılmıştır.
TEHLıKELı ATIK BEYAN SıSTEMı
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre ülkemizde oluşan tıbbi atıkların miktarları ve bertaraf şekli ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde raporlanabilmesi amacı ile tehlikeli atıkların miktarlarının ve akışının izlenmesi için oluşturulan web tabanlı "Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin" (TABS); tıbbi atık üreticileri tarafından tıbbi atıkların beyanı içinde kullanılması zorunlu hale getirilmiştir
ış SAğLIğI VE GÜVENLığı KANUNUNA GÖRE ACıL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI
DEğERLı MESLEKTAşIM;

6331 sayılı ış Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ış Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince dişhekimlerinin mesleklerini yürüttükleri işyerlerine ilişkin yapacakları Risk Değerlendirmesinin yanı sıra işyerinde kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi muhtemel acil durumlara yönelik Acil Durum Planı’nın hazırlanması da gerekmektedir.DAHA NET AYRINTILI BıLGıYE TÜRK DışHEKıMLERı BıRLığı ıNTERNET SıTESı 'ış SAğLIğI VE GÜVENLığı KANUNUNA GÖRE RıSK DEğERLENDıRMESıNı WEB SıTEMıZ ÜZERıNDEN YAPABıLıRSıNıZ' BAşLIğI ALTINDAN ULAşABıLıRSıNıZ.
TBMM ıLE ıMZALANAN PROTOKOL
04.04.2013 tarihinde imzalanan ve yenilenerek yürürlüğe giren 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerine Türk Dişhekileri Birliğine Kayıtlı Serbest Dişhekimlerince Diş Tedavi Hizmetlerinin Sunulmasına ılişkin Protokol' aşağıda yayınlanmıştır...
TDB HABERLER
Yeni Sayfa 1  

Sayfa oluşturulma süresi: 0.47 saniye 48,836 Tekil Ziyaretçi