January 27 2015 20:50:03
Ana Menü
Hava Durumu
BALIKESIR
Flash Clock
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN DİŞ TEDAVİLERİ SERBEST DİŞHEKİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR
Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılıklarına hitaben 17 Mart 2014 tarihinde yayımladığı ekteki genelge ile ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler için belli koşullarda ve belli tedavi kalemlerinde serbest çalışan dişhekimlerinden TDB ücret tarifesine göre hizmet alınabileceğini bildirmiştir.
SAğLIK HAKKINA SAHıP ÇIK !
Sağlık meslek örgütleri tarafından sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ile hasta haklarının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı'na gönderilmek üzere ;SAğLIK HAKKINA SAHıP ÇIK ! PARAN KADAR SAğLIK DıYEN SıSTEME HAYIR DE, BıR ıMZA DA SEN VER !isimli bir imza kampanyası başlatılmıştır.
TEHLıKELı ATIK BEYAN SıSTEMı
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre ülkemizde oluşan tıbbi atıkların miktarları ve bertaraf şekli ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde raporlanabilmesi amacı ile tehlikeli atıkların miktarlarının ve akışının izlenmesi için oluşturulan web tabanlı "Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin" (TABS); tıbbi atık üreticileri tarafından tıbbi atıkların beyanı içinde kullanılması zorunlu hale getirilmiştir
ış SAğLIğI VE GÜVENLığı KANUNUNA GÖRE ACıL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI
DEğERLı MESLEKTAşIM;

6331 sayılı ış Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ış Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince dişhekimlerinin mesleklerini yürüttükleri işyerlerine ilişkin yapacakları Risk Değerlendirmesinin yanı sıra işyerinde kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi muhtemel acil durumlara yönelik Acil Durum Planı’nın hazırlanması da gerekmektedir.DAHA NET AYRINTILI BıLGıYE TÜRK DışHEKıMLERı BıRLığı ıNTERNET SıTESı 'ış SAğLIğI VE GÜVENLığı KANUNUNA GÖRE RıSK DEğERLENDıRMESıNı WEB SıTEMıZ ÜZERıNDEN YAPABıLıRSıNıZ' BAşLIğI ALTINDAN ULAşABıLıRSıNıZ.
TBMM ıLE ıMZALANAN PROTOKOL
04.04.2013 tarihinde imzalanan ve yenilenerek yürürlüğe giren 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Hak Sahiplerine Türk Dişhekileri Birliğine Kayıtlı Serbest Dişhekimlerince Diş Tedavi Hizmetlerinin Sunulmasına ılişkin Protokol' aşağıda yayınlanmıştır...
RıSK DEğERLENDıRıLMESıNıN YAPILMA ZORUNLULUğU
Değerli Meslektaşım,
Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğe göre “tehlikeli” sınıfta kabul edilen dişhekimi muayenehanelerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti alma zorunluluğu 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ancak; aynı Kanuna göre, işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


6331 sayılı ış Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ış Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince Dişhekimlerinin mesleklerini yürüttükleri işyerlerine ilişkin Risk Değerlendirmesini bir “Form” üzerinden yapabilmelerini sağlamak üzere ilgili uzmanlarca yapılan hazırlık Birliğimiz tarafından Web Sitesinde meslektaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Form doldurulduktan sonra; işveren, çalışan ve varsa ikinci bir çalışan tarafından imzalanıp dosyalanacaktır. Risk Değerlendirme Formu`nun gerçek bilgileri içermesi, işyerlerinde yaşanması muhtemel sorunları önlemesi açısından oldukça önemlidir.

Yapılacak olan denetinlerde sıkıntı yaşanmaması için bu formun tarafınızca doldurulup gerekli yerlere imzalanarak dosya olarak saklamanızı tavsiye ediyoruz. Formda tarihler 01/01/2013 olarak hazırlanmıştır. Bu tarihin değiştirilmemesine dikkat ediniz.
Ayrıca ıstanbul Dişhekimleri Odasınca bu konuda yapılan çalışma aklınıza gelen bir çok sorunun yanıtı olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu soruların dışında aklınızda oluşabilecek sorunlarla ilgili odamızdan destek alabirsiniz. Risk Analiz Formunu bir an önce doldurmanız dileğimizle.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz. BALIKESıR DışHEKıMLERı ODASI YÖNETıM KURULU

LÜTFEN OKUYUNUZ RıSK ANALıZı FORMUNA ULAşMAK ıÇıN burayı tıklayınız



SAğLIK NET2
DEğERLı MESLEKTAşIM.
Sağlık Net 2 ile ilgili Türk Dişhekimleri Birliğinin ve Türk Dişhekimleri Birligi Hukuk müşaviri Av. Mustafa Güler"in görüşü değerlendirmesi aşağıdadır. Bu noktada önümüzdeki günlerde Sağlık Müdürlüğü Görevlilerince yapılacak olan denetimlerde mağduriyet yaşayan arkadaşlarımızın odamıza sıkıntılarını bildirmelerini rica ederiz.
BALIKESıR DışHEKıMLERı ODASı YÖNETıM KURULU
ÇALIşANLARIN SAğLIK VE GÜVENLığı ıLE ıLGıLı KıMı HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Değerli Meslektaşlarım,
6331 sayılı ış Sağlığı ve Güvenliği yasayla ilgili başlangıç tarihimiz 1 Temmuz 2013 dür. Dişlekimleri tehlikeli sınıfta(az tehlikeli-tehlikeli-çok tehlikeli) sınıflandırılmıştır. Fakat henüz yasa çıkmış olmasına rağmen alt yapısı tam oluşmamıştır. Bu nedenle ertelenmeler söz konusu olabileceği düşünülerek Haziran ayına kadar beklenmesi tavsiye olunur.Bu konuyla ilgili 6331 sayılı kanunun ilgili Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Müşaviri Av. Mustafa GÜLER"in hukuk yorumu ve yasanın tümü varolan şekliyle aşağıdadır. Lütfen okuyunuz.
663 SAYILI KHK
Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının.............
REKLAMDA ISRAR..
Sorumlu hekimi olduğu sağlık kuruluşunun yaptığı reklamlar sebebiyle para cezası niteliğinde disiplin cezalarıyla cezalandırılan........
YÖK YASA TASLAğI
Yükseköğretim Yasası`nın yenilenmesine ilişkin çalışma YÖK tarafından kamuoyuna açıklandı.
TDB HABERLER
Yeni Sayfa 1  

Sayfa oluşturulma süresi: 2.39 saniye 30,146 Tekil Ziyaretçi